Veiligheid

Veiligheid

Het Team van Locoflex heeft veiligheid altijd op de eerste plaats staan.  Dat uit zich in continu opleiden,  tijdige her-instructies, toolboxmeetings en coaching on the job.
Indien er onregelmatigheden rondom veiligheid zijn worden deze direct gemeld en meteen juiste actie ondernomen op alle noodzakelijke niveaus.
Rondom veiligheid werken wij conform de uitgangspunten van de Safety Culture Ladder. 

Kwaliteit

Alle machinisten en medewerkers van LOCOFLEX zijn opgeleid conform de verplichte standaard. Dit betekent dat iedereen in het bezit is van de juiste certificaten.
Her-instructies vinden jaarlijks plaats. Ook bij onze opdrachtgevers volgen onze machinisten de voorgeschreven her-instructies met betrekking tot materieelkennis.
Frequent houden wij per medewerker vakinhoudelijke begeleidingen waar het veiligheidsfuncties betreft.   

Schuiven naar boven